วันหยุดบริษัทฯ

วันหยุดบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 (2016)

ลำดับที่

วันที่

เดือน

วันหยุดประเพณี

1.

 

วันศุกร์ ที่ 1

 

มกราคม

 

วันขึ้นปีใหม่

2.

 

วันจันทร์ ที่ 22

 

กุมภาพันธ์

 

วันมาฆบูชา

3.

 

วันพุธ ที่ 6

 

เมษายน

 

วันจักรี

4.

 

วันพุธ ที่ 13

 

เมษายน

 

วันสงกรานต์

5.

 

วันพฤหัสบดี ที่ 14

 

เมษายน

 

วันสงกรานต์

6.

 

วันศุกร์ ที่ 15

 

เมษายน

 

วันสงกรานต์

7.

 

วันจันทร์ ที่ 2

 

พฤษภาคม

 

วันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ

8.

 

วันพฤหัสบดี ที่ 5

 

พฤษภาคม

 

วันฉัตรมงคล

9.

 

วันศุกร์ ที่ 6

 

พฤษภาคม

 

วันหยุดพิเศษ

10.

 

วันศุกร์ ที่ 20

 

พฤษภาคม

 

วันวิสาขบูชา

11.

 

วันจันทร์ ที่ 18

 

กรกฎาคม

 

วันหยุดพิเศษ

12.

 

วันอังคาร ที่ 19

 

กรกฎาคม

 

วันอาสาฬหบูชา

13.

 

วันศุกร์ ที่ 12

 

สิงหาคม

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

14.

 

วันจันทร์ ที่ 24

 

ตุลาคม

 

วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

15.

 

วันจันทร์ ที่ 5

 

ธันวาคม

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

16.

 

วันจันทร์ ที่ 12

 

ธันวาคม

 

วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ