บริการด้านกฎหมาย

บริการให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ โดยทีมทนายความมืออาชีพที่มีความชำนาญ ด้านกฎหมาย เน้นการบริการด้วยความรวดเร็ว.

เพิ่มเติม...

บริการด้านบัญชี

ให้บริการด้านการจัดทำบัญชีและภาษี มุ่งเน้น ที่คุณภาพของงาน เข้าใจถึงกฎหมายและ ระเบียบปฏิบัติทางด้านบัญชีและภาษี.

เพิ่มเติม...

บริการด้านการจดทะเบียน

ให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกชนิดบริการท่าน โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานที่ให้บริการมากกว่า 18 ปี.

เพิ่มเติม...

บริษัท สำนักกฎหมายสุจริตกุล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริการงานด้านกฎหมายและบัญชีทั่วราชอาณาจักร

สารจากผู้บริหาร

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชม  Web  Site ของเรา วัตถุประสงค์ในการจัดทำ  Web  Site นี้ ก็เพื่อเป็นช่องทางในการให้บริการแก่ ท่านที่ต้องการข้อมูลทางด้านกฎหมาย  เรายินดีที่จะให้บริการผ่านทาง Web  Site นะครับ  แต่หากเป็นกรณีที่ท่านมีปัญหาต้องการคำปรึกษาซึ่งจะต้องมีการเล่าข้อเท็จจริง หรือต้องมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอท่านได้โปรดติดต่อที่ สำนักงานและ/หรือทางโทรศัพท์  ตามที่อยู่และ/หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ใน Web  Site นี้

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสงวนข้อมูลของท่านไว้มิให้ผู้อื่นได้รับทราบ โดยนักกฎหมายที่เราเตรียมไว้ให้คำปรึกษาแก่ท่าน ได้แก่

(1)  คุณฑิชาพรหรือผุสดี  สุจริตกุล

(2)  คุณสมพล  ภัทรสุวรรณ

(3)  คุณสืบสาย  ไชยเดช

(4)  คุณบรรยง  เต็มสิริภักดี

(5)  คุณพิทักษ์ชัย  นิทัศน์กุศล

 นอกจากบุคคลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว เรายังมีนักกฎหมายอยู่อีกหลายท่านที่พร้อมจะให้บริการแก่ท่านนะครับ

วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่ง ที่ทำให้เราจัดทำ  Web  Site นี้ ก็เพื่อเปิดรับข้อมูลและความรู้ที่ท่านอยากเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้แก่พวกเราด้วยครับ เราจะรอรับข้อมูลความรู้จากท่านนะครับ  หากข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่เรามีประโยชน์แก่สาธารณชนเราอาจเผยแพร่ข้อมูลต่อไปให้บุคคลอื่น  โดยก่อนเผยแพร่เราจะขออนุญาตจากท่านก่อนทุกครั้งนะครับ

ท้ายนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการติดต่อจากท่านนะครับ   ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้ด้วยครับ