ผู้บริหาร

ประวัติบริษัท

หน่วยงานที่ให้บริการ

_dsc0293_resize _dsc0923_resize
นางสาวฑิชาพร สุจริตกุล นายสมพล ภัทรสุวรรณ
 _dsc0048_resize  _dsc1219_resize
นายสืบสาย ไชยเดช นายก่อศักดิ์ โชติยานนท์

ผู้บริหาร

บริษัท ฯ ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2537 โดยมีคณะผู้บริหารที่บริหารกิจการของบริษัทสำนักกฎหมายสุจริตกุล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และ บริษัทสำนักบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายสุจริตกุล จำกัด มาจนถึงปัจจุบัน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประวัติบริษัทฯ

บริษัท สำนักกฎหมายสุจริตกุล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ก่อตั้งมาเมื่อปี 2537 ซึ่งนับจนถึงบัดนี้ (2555) เป็นระยะเวลาถึง 18 ปี ที่ได้ให้บริการด้านกฎหมายและด้านบัญชี ซึ่งบริษัทฯ มีทนายความผู้ชำนาญการถึง 15 ท่าน อีกทั้งยังมีคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและด้านบัญชีโดยตรงถึง 4 ท่านด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ให้บริการทั้งองค์กรการเงิน องค์กรเอกชน ลูกค้าทั่วไปมากมาย

บริษัท สำนักกฎหมายสุจริตกุล แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านงานกฎหมาย งานเร่งรัดหนี้สิน งานสืบทรัพย์บังคับคดี งานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริการงานด้านบัญชี บริการด้านภาษี ด้านประกันสังคม ด้านจดทะเบียนบริษัท ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ฯลฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีระบบการดำเนินงานที่รัดกุม และการติดตามงานด้วยโปรแกรมจัดการงานคดีซึ่งคอยควบคุมงานคดีให้เป็นไปตามระบบด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วสมดั่งเจตนารมณ์ของบริษัทฯ.

หน่วยงานที่ให้บริการ

บริษัทได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการด้านกฎหมายจากหน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมายและด้านบังคับคดีดังรายชื่อต่อไปนี้.

สถาบันการเงินที่รับดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารสินเอเชีย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 6. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 7. บริษัท หลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท  จำกัด
 9. บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 10. บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ สหวิริยา จำกัด
 11. ฯลฯ

หน่วยงานทั่วไปที่รับดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

 1. บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ
 2. บริษัท ฮาเวลล์ ซีลวาเนีย (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัท ไดเร็กเทเลคอม  จำกัด
 4. บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด
 5. บริษัท สเตท แลนด์ สเคป แอนด์ การ์เดนนิ่ง จำกัด
 6. บริษัท สเตทเซอร์วิส  จำกัด
 7. บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 8. บริษัท ปลื้มวิจิตร จำกัด
 9. บริษัท แมนซิตี้ จำกัด
 10. บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด
 11. ฯลฯ

นอกจากนี้ เรายังมีอีกหลายหน่วยงานที่ไว้วางใจให้เราดำเนินการด้านกฎหมายและการบัญชี