รถหายในห้าง  ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?

w3รถหายในห้าง  ห้างไม่จ่ายบัตรรับรถ  ใช้กล้องวีดีโอแทน  ลูกค้านำรถไปจอด  รถหายห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่  ?
 
เดิมที่ศาลฎีกาเคยพิพากษาว่า  กรณีที่ห้างให้นำรถมาจอดแล้วแลกบัตรผ่าน  ห้างต้องรับผิดต่อกรณีรถหาย  เพราะมีการแลกบัตรจึงต้องมีการตรวจสอบการเข้าออกของรถอย่างดี

ในคดีนั้นห้างโยนความผิดให้  รปภ. ว่า  รปภ. ประมาทเลินเล่อเอง  ห้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

แต่ศาลฎีกาไม่เห็นด้วยโดยให้เหตุผลว่า  ห้าง  เป็นผู้ว่าจ้าง  รปภ.  ดังนั้น  รปภ.  เปรียบเสมือนตัวแทนของห้าง  เมื่อความเสียหายเกิดจากตัวแทนตัวการต้องรับผิดอย่างเลี่ยงไม่ได้

******************************

หลังจากแพ้คดีนั้น  ห้างสรรพสินค้าบางแห่ง  ก็เลิกแจกบัตรผ่าน  แล้วมาใช้กล้องวีดีโอตรวจแทน ไม่ให้ รปภ. แจกบัตรผ่านอีกต่อไป  ซึ่งห้างฯ เชื่อว่าต่อไปนี้รถหาย  ตนไม่ต้องรับผิด

คดีนี้  รถหายในห้าง ฯ จึงไม่ได้แจกบัตรผ่าน  ห้างฯ ปฏิเสธความรับผิด  อ้างว่า  ห้างไม่ต้องรับผิดเพราะ  ห้างไม่ได้รับฝากรับดูแล  และไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบ  ขอให้ยกฟ้อง

คดีนี้สู้กันมาถึงศาลฎีกา  ศาลฎีกาวินิจฉันว่า

“…ห้างฯ  ต้องให้ความสำคัญกับลูกค้า  ไม่ว่าจะเป็นสินค้า  ความปลอดภัย  ความสะดวกสบาย  กับทั้ง พรบ.ควบคุมอาคาร  ก็ยังบังคับให้ห้างฯ ต้องมีพื้นที่จอดรถภายในอาคารเพื่อความสะดวกแก่การจราจร  ทั้งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของลูกค้า  และมีหน้าที่ต้องดูแลตามสมควร  มิใช่ปล่อยให้ลูกค้าต้องระวังหรือเสี่ยงภัยเอาเอง

อีกทั้งก่อนนั้น  มีการแจกบัตรเข้าออก  เพื่อตรวจตราและความเข้มงวด  แต่ห้างฯ กลับยกเลิกการรับบัตรอันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงซึ่งห้างรู้ดี  ดังนั้นห้างฯ จึงต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อลูกค้า


คำพิพากษาฎีกาที่ 7471/2556

Posted in บทความน่ารู้ and tagged .