รถหายในห้าง  ห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่ ?

w3รถหายในห้าง  ห้างไม่จ่ายบัตรรับรถ  ใช้กล้องวีดีโอแทน  ลูกค้านำรถไปจอด  รถหายห้างต้องรับผิดชอบหรือไม่  ?Continue reading

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ การเก็บ traffic log (การจราจรทางคอมพิวเตอร์)

Computer_data_180_144หลังจากวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 พรบ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ประกาศใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ทุกหน่วยงานต่างก็ตื่นตัวเกี่ยวกับข้อกฏหมายนี้ โดยเฉพาะข้อกฏหมาย มาตรา 26 ว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ หรือที่เรียกกันว่า Traffic logContinue reading