ข้อสังเกต ด่านตรวจเถื่อน

p_214911ข้อสังเกตของจุดตรวจ (จราจร) ที่ถูกต้องหรือสถานที่ที่เจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจออกปฏิบัติหน้าที่ เพื่อจับกุมผู้กระทำผิด ทั้งเขตทางเดินรถหรือทางหลวง  มีข้อสังเกตดังนี้

– กำหนดระยะเวลาเท่าที่จำเป็น

– เจ้าหน้าที่จุดตรวจต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ยศผู้บังคับการขึ้นไป และต้องมีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าควบคุม

– เจ้าหน้าที่จุดตรวจต้องแต่งกายในเครื่องแบบ

– จุดตรวจต้องมีแผงกั้นที่มีเครื่องหมายจราจร หยุดตรวจ หากกลางคืนต้องมีแสงไฟส่องสว่างมองเห็นไม่น้อยกว่า 150 เมตร

– เจ้าหน้าที่จุดตรวจต้องมีป้ายแสดงยศ ชื่อ นามสกุล และตำแหน่งของหัวหน้าตำรวจประจำจุดตรวจ

– มีแผ่นป้ายแสดงข้อความไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันด่านตรวจเถื่อน

หากประชาชนพบเห็นการตั้งด่านที่ไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่โทร.1197 หรือหากมีหลักฐานเป็นรูปถ่าย แจ้งได้ที่โครงการจราจรตาเพชร www.trafficpolice.go.th


ขอขอบคุณข้อมูลจาก : www.muslimthaipost.com

Posted in บทความน่ารู้.